روان کننده ها
فوق روان‌کننده BS 405

فوق روان‌كننده چيست؟ فوق روان‌كننده نوعي روانساز است كه بر پایه پلی کربوکسیلات بوده و کاهنده شدید آب مصرفی است. عملکرد این ماده افزایش کارائی بتن یا ملات و به نوعی دیگر آب لازم برای اختلاط بتن و یا... (ادامه)

ابر روان‌کننده BS 410

ابر روان‌كننده چيست؟ ابر روان‌کننده این روان کننده BS 410 بر پایه پلی کربو کسیلات بوده و علاوه بر افزایش اسلامپ بتن توانایی بالایی در نگهداری اسلامپ دارد. BS 410بطوری که علاوه بر افزایش الکتریسیته ساکن... (ادامه)

سوپر روان کننده

بهترين نوع سوپر روان‎‌كننده BS420 چيست؟ سوپر روان‌کننده BS420 بر پایه پلی کربو کسیلات بوده و علاوه بر افزایش اسلامپ بتن توانایی بالایی در نگهداری اسلامپ دارد. بطوری که علاوه بر افزایش الکتریسیته ساکن بین ذرات ... (ادامه)