ابر روان کننده
ابر روان‌کننده BS 410

ابر روان‌كننده چيست؟ ابر روان‌کننده این روان کننده BS 410 بر پایه پلی کربو کسیلات بوده و علاوه بر افزایش اسلامپ بتن توانایی بالایی در نگهداری اسلامپ دارد. BS 410بطوری که علاوه بر افزایش الکتریسیته ساکن... (ادامه)