اسپیسر-بتن-شیمی-زرین
 • BETONBS
 • نوشته شده در

اسپیسر از نظر لغوی به معنای فاصله گذار یا فاصله نگهدار است که در سایزها و ابعاد مختلف و متنوعی تولید می‌شود و در ایجاد پوشش میلگردی مناسب نقش بسزایی دارد. استفاده از اسپیسر بتن در نتیجه کار بسیار تأثیرگذار است به ‌طوری که در صورت استفاده هم کیفیت سازه و هم سرعت اجرا و انجام آن پروژه ساختمانی بالا خواهد بود؛ گاهی وجود اسپیسر بتن، سبب می شود تا فاصله میان دو میلگرد حفظ شود؛ از طرفی برای به وجود آوردن فاصله میان قالب بتن و خاموت از دوبل اسپیسر ها استفاده می گردد.

 • دسته بندی ها:
 • اسپیسرها
 • برچسب ها:
 • اسپیسر سنگین
 • اسپیسر متوسط
 • اسپیسر سبک
ضدیخ-بتن-شیمی-زرین
 • BETONBS
 • نوشته شده در

از جمله مواد های کاربردی است که از آب، سیمان، ماسه و افزودنی های متداول دیگر تشکیل شده است. این ماده پس از ترکیب با آب، شکل دوغابی و سیال پیدا میکند. شکل سیال آن این امکان را میدهد تا در فضاهای خالی جریان پیدا کرده و فاصله ها را پر کند کاربرد گروت همانند ملات است. نسبت پایین آب به سیمان در این ملات باعث می شود پس از مدتی ماده دوغابی شکل، حالت جامد به خود گرفته و به استحکام و مقاومت بالایی میرسد

 • دسته بندی ها:
 • ضد یخ
 • برچسب ها:
 • ضد یخ بتن
 • افزودنی های بتن
 • بتن شیمی زرین
grout-گروت-بتن-شیمی
 • BETONBS
 • نوشته شده در

از جمله مواد های کاربردی است که از آب، سیمان، ماسه و افزودنی های متداول دیگر تشکیل شده است. این ماده پس از ترکیب با آب، شکل دوغابی و سیال پیدا میکند. شکل سیال آن این امکان را میدهد تا در فضاهای خالی جریان پیدا کرده و فاصله ها را پر کند کاربرد گروت همانند ملات است. نسبت پایین آب به سیمان در این ملات باعث می شود پس از مدتی ماده دوغابی شکل، حالت جامد به خود گرفته و به استحکام و مقاومت بالایی میرسد

 • دسته بندی ها:
 • گروت ها
 • برچسب ها:
 • گروت bs95
 • گروت bs 100
 • گروت
بارگذاری بیشتر
پست اخیر